Thursday, March 10, 2011

Višestruke instance Fajerfoksa

Da biste pokrenuli više nezavisnih instanci Fajerfoksa potrebno je napraviti profil za svaku instancu.
Menadžer profila se pokreće komandom:
firefox -P
U menadžeru profila napraviti novi profil i (opciono) podesiti putanju gde će Fajerfoks čuvati datoteke tog profila.
Za primer, neka se novi profil zove "dev1", a njegove datoteke će biti smeštene u direktorijumu "c:/profiles/dev1".
Za pokretanje Fajerfoksa sa željenim profilom potrebno je pokrenuti komandu:
firefox -P dev1
Za prečicu na radnoj površini potrebno je dopuniti polje target:
c:/path/to/firefox/firefox.exe -P dev1
Kako se Fajerfoks instance kloniraju (ako je jedna već pokrenuta), potrebno je dodati opciju "-no-remote" pri pokretanju.
firefox -P dev1 -no-remote
Ova opcija je korisna ako želite da pokrenete različite verzije Fajerfoksa na istom računaru.

No comments: