Thursday, July 01, 2010

mod_jk

Pokušah da namestim mod_jk i uspostavim komunikaciju između Apache httpd-a i tomcat-a.
Posle ispraćene kompletne dokumentacije sa
http://tomcat.apache.org/connectors-doc/webserver_howto/apache.html
komunikacija i dalje nije radila.
Pretražujuću neke mailing liste, došao sam do toga da treba dodati još jednu liniju u konfiguraciju VirtualHost-a, i to:
<VirtualHost *>
  ...
  JkMountCopy On
  ...
</VirtualHost>

Et voila... Radi!!!