Tuesday, October 01, 2013

M$ Excel - kako učitati datoteku sa nestandardnim delimiter-om?

Da li ste nekada dobili CSv datoteku u kojoj se kao delimiter koristi slovo koje ne odgovara vašoj instalaciji M$ Excel-a? I naravno, kada otvorite CSV datoteku sve izgleda razbacano, tj kao da tabela ima jednu kolonu sa svim vrednostima razdvojenim drzgim delimiter-om.

Postoji jednostavno rešenje. Otvorite CSV datoteku i kao prvu liniju u njoj dodate sledeće (ako je vaš delimiter ';' ili zamenite odgovoarajućim slovom):

sep=;
Nakon toga otvorite datoteku koriste'i M$ Excel, i sadržaj će izgledati kao što ste želeli.
Ako sačuvate datoteku koristeći M$ Excel, ond će novi delimiter u njoj biti onaj pravi!