Sunday, August 28, 2011

Kako odblokirati GoogleTalk kontakt?

GoogleTalk daje korisniku opciju da blokira kontakte iz liste.
Nažalost, odblokirati blokirane kontakte nije tako jednostavno.

GoogleTalk ima ponuđenu ovu opciju u podešavanjima, ali to ne radi.
Takođe ne radi ni u GMail chat-u.

Kada jednom blokirate neki kontakt na GoogleTalku, on je blokiran na svim Google-ovim servisima.
Jedini način da taj kontakt vratite u listu je da ga odblokirate u GooglePlus-u, u listi blokiranih kontakata.

Friday, August 19, 2011

Čet skraćenice

Često se ljudi nađu u čudu kad na čet-u dobije poruku "otc" ili "ttys".
Ja prvo pomislim da neko hoće da mi uhakuje kompjuter nekim specijalnim komandama (strah od nepoznatog).
Ali evo, neko se potrudio i popisao šta se sve može dobiti u porukama:

http://www.pulpchat.com/faq/faq215.php