Monday, July 25, 2016

OpenVPN konekcija na Fedori 23/24

Skorije verzije Fedora Linuksa imaju problem povezivanja sa OpenVPN serverom. Problem je uzrokovan TLS/SSL podešavanjima u VPN klijentu.

Rešenje za ovakav problem je:

1/ dodati sledeću kofiguraciju u "/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service":
[Service]
Environment="OPENSSL_ENABLE_MD5_VERIFY=1 NSS_HASH_ALG_SUPPORT=+MD5"

2/ izvršiti komande:
systemctl daemon-reload
systemctl restart NetworkManager.service

ref https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?t=47210#p201728

Thursday, July 21, 2016

Mount ISO kao lokalni direktorijum

mkdir /mnt/iso
mount -t iso9660 -o loop /path/to/iso-file /mnt/iso

RHEL DVD kao yum repo

1/ Mountovati DVD kao lokalni direktorijum
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

2/ Kopirati media repo datoteku sa DVD-ja u yum.repos.d direktorijum:
cp /mnt/cdrom/media.repo /etc/yum.repos.d/installmedia.repo

*** Ova datoteka sadrzi metapodatke o samom repozitorijumu, ali bez URL-a do samog repozitorijuma

3/ Dodati URL do repozitorijuma u repo datoteku /etc/yum.repos.d/installmedia.repo:
baseurl=file:///mnt/cdrom/Server

Nakon toga možete pokrenuti yum program za instalacije željenih programa.