Friday, November 27, 2009

log4php

Nakon Logger-a za Javu i .NET, pojavio se i Logger za PHP od strane Apache Foundation.
Konfiguriše se isto kao i ostali - properties datoteka ili XML.
http://logging.apache.org/log4php/

Friday, November 06, 2009

GMail Drive shell extension

GMail Drive shell extension je program kojim se GMail pretvara u lokalni hard disk. Na taj način sve Vaše datoteke mogu biti dostupne na jednom mestu. Sve što Vam treba je internet!
http://www.viksoe.dk/code/gmail.htm