Friday, March 11, 2011

Kopiranje Putty konfiguracije sa računara na računar (Windows)

Pravljenje Putty konfiguracije zna da bude veoma dosadno i monotono, naročito ako definisane konekcije treba dodatno podesiti (certificate, tunneling...).
Ako već imate najednom računaru definisanu konfiguraciju, moguće je preneti je na drugi računar.
Za to je potrebno na konfigurisanom računaru export-ovati Registry ključ i import-ovati na drugom računaru.
  1. Otvoriti Registry, regedit
  2. Pronaći ključ HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham
  3. Export-ovati ključ HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham u datoteku, putty.reg
  4. Preneti datoteku putty.reg na drugi računar i merge-ovati je u postojeći Regostry

No comments: