Friday, March 11, 2011

Kopiranje Putty konfiguracije sa računara na računar (Windows)

Pravljenje Putty konfiguracije zna da bude veoma dosadno i monotono, naročito ako definisane konekcije treba dodatno podesiti (certificate, tunneling...).
Ako već imate najednom računaru definisanu konfiguraciju, moguće je preneti je na drugi računar.
Za to je potrebno na konfigurisanom računaru export-ovati Registry ključ i import-ovati na drugom računaru.
 1. Otvoriti Registry, regedit
 2. Pronaći ključ HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham
 3. Export-ovati ključ HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham u datoteku, putty.reg
 4. Preneti datoteku putty.reg na drugi računar i merge-ovati je u postojeći Regostry

Thursday, March 10, 2011

Višestruke instance Fajerfoksa

Da biste pokrenuli više nezavisnih instanci Fajerfoksa potrebno je napraviti profil za svaku instancu.
Menadžer profila se pokreće komandom:
firefox -P
U menadžeru profila napraviti novi profil i (opciono) podesiti putanju gde će Fajerfoks čuvati datoteke tog profila.
Za primer, neka se novi profil zove "dev1", a njegove datoteke će biti smeštene u direktorijumu "c:/profiles/dev1".
Za pokretanje Fajerfoksa sa željenim profilom potrebno je pokrenuti komandu:
firefox -P dev1
Za prečicu na radnoj površini potrebno je dopuniti polje target:
c:/path/to/firefox/firefox.exe -P dev1
Kako se Fajerfoks instance kloniraju (ako je jedna već pokrenuta), potrebno je dodati opciju "-no-remote" pri pokretanju.
firefox -P dev1 -no-remote
Ova opcija je korisna ako želite da pokrenete različite verzije Fajerfoksa na istom računaru.

Drupal 7 - deljeni kod za više sajtova

U slučaju da želite da pokrenete više sajtova na istoj instanci Drupala, potrebno je:

 1. Napraviti novu bazu podataka, site_db
 2. Napraviti novi direktoijum za sajt, DRUPAL_HOME/sites/mysite.com
 3. Kopirati datoteku DRUPAL_HOME/sites/default/default.settings.phpDRUPAL_HOME/sites/mysite.com/settings.php
 4. U datoteci DRUPAL_HOME/sites/mysite.com/settings.php podesiti samo bazu podataka
 5. Napraviti na web serveru VirtualHost za sajt mysite.com i restartovati server
 6. U hosts datoteku dodati liniju
  127.0.0.1 mysite.com
 7. U pretraživaču učitati URL http://mysite.com/install.php da biste započeli proces instalacije novog sajta. Ispratite instalaciju do kraja