Sunday, August 28, 2011

Kako odblokirati GoogleTalk kontakt?

GoogleTalk daje korisniku opciju da blokira kontakte iz liste.
Nažalost, odblokirati blokirane kontakte nije tako jednostavno.

GoogleTalk ima ponuđenu ovu opciju u podešavanjima, ali to ne radi.
Takođe ne radi ni u GMail chat-u.

Kada jednom blokirate neki kontakt na GoogleTalku, on je blokiran na svim Google-ovim servisima.
Jedini način da taj kontakt vratite u listu je da ga odblokirate u GooglePlus-u, u listi blokiranih kontakata.

No comments: