Tuesday, July 26, 2011

Tomcat JMX - dodatni parametar

Kad sam se igrao sa JMX podešavanjima za Tomcat (verzija 6 u ovom slučaju), koristio sam zvanično uputstvo sa http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/monitoring.html#Enabling_JMX_Remote.


Dodavanjem ovih osnovnih podešavanja nisam uspeo da se povežem sa serverom.


Ispostavilo se da je potrebno dodati još jedno podešavanje:

java.rmi.server.hostname=IP_ADDRESA
i proradilo je!

No comments: