Wednesday, October 14, 2009

MoWeS Portable

MoWeS je skup alata potrebnih za web programiranje. Njegovu osnovu čine Apache, PHP i MySQL. Dodatno uključuje ImageMagick, Joomla, Typo3, OS Commerce, MediaWiki, SugarCRM i drugi.

MoWeS se raspakuje i instalira u lokalnom direktorijumu. Njegovim pokretanjem se pokreću potrebni programi za razvoj web aplikacija. Može se instalirati na USB drive-u i pokrenuti sa njega, što ga čini prenosivim na druge lokacije.

Više o MoWeS-u se može naći na http://www.chsoftware.net/en/useware/mowes/.

No comments: